05Marzec2019
Koń u stomatologa.
Profilaktyka stomatologiczna u koni jest niezmiernie ważna ...
Koń u stomatologa.

Koń posiada uzębienie ( dentitio) heterodontyczne , tj. o zróżnicowanym rodzaju zębów. Zęby umiejscowione są w zębodołach (alveoli), w dwóch łukach zębowych górnym - szczękowy, oraz dolnym -  żuchwowym. Siekacze oraz kły należą do zębów szkliwoguzkowych ( typowe dla mięsożernych i wszystkożernych ) natomiast ZĘBY POLICZKOWE tj. przedtrzonowe i trzonowe zaliczane są do szkliwofałdowych. Zęby policzkowe przystosowane są do pobierania pokarmu ROŚLINNEGO. Tworzą razem przestrzeń do żucia części roślinnych pożywienia, a na ich powierzchni szkliwo, zębina i cement tworzą szorstką powierzchnię o zmiennej twardości. 

 

Warto wiedzieć, że zęby konia rosną przez całe jego życie.

Ścieranie zębów nie przebiega jednak równomiernie, ze względu na okrężne ruchy żuciowe oraz różnice w szerokości między zębami szczęki i żuchwy ( anizognatyzm ). Powoduje to tworzenie się ostrych krawędzi po zewnętrznej i wewnętrznej stronie zębów, co może prowadzić do bolesnych zranień lub wrzodów na policzkach i języku. Właśnie z tego powodu niezbędne jest regularne tarnikowanie zębów u koni.

Stan uzębienia u konia jest bardzo ważny dla jego kondycji ogólnej.


Regularna kontrola uzębienia, wykonywana raz w roku ...

pozwala ocenić konieczność tarnikowania w celu wygładzenia powierzchni zębów policzkowych.

Badanie pozwoli również na wykrycie nieprawidłowości takich, jak uszkodzenia zębów lub obecności tzw. zębów wilczych (dentus lupinus). Zęby wilcze to „dodatkowe” zęby przedtrzonowe, które mogą występować przed właściwymi zębami policzkowymi, najczęściej w górnych łukach szczęki. Mogą one powodować u konia dyskomfort związany z noszeniem wędzidła. Krótkie korzenie pozwalają zazwyczaj na ich bezproblemowe usunięcie.


Objawy mogące świadczyć o konieczności interwencji stomatologicznej to ...

 Odmowa przyjmowania wędzidła, wieszanie się na wędzidle lub problemy ze skrętnością

podczas jazdy

 Trudności z jedzeniem, pozostawianie resztek pokarmu w żłobie, nagła utrata masy ciała

konia

 Nieprzyjemny zapach z jamy ustnej, obrzęki i zgrubienia w okolicy żuchwy lub szczęki.

 

Zabieg przebiega kilkuetapowo.

Wielu właścicieli obawa się tego zabiegu, ze względu na potencjalny stres dla zwierzęcia. Z tego powodu zanim przystąpimy do oceny uzębienia i ewentualnej korekty zwierzę poddaje się sedacji ( farmakologiczne uspokojenie ). Nad przebiegiem znieczulenia czuwa lekarz weterynarii. Nowoczesne leki anestetyczne cechują się wysokim bezpieczeństwem stosowania. Po uspokojeniu konia zakładany jest specjalny rozwieracz, a następnie usuwa się zalegające resztki jedzenia. W kolejnym etapie możliwa jest dokładna ocena stanu uzębienia i jamy ustnej. A następnie według potrzeby dokonuje się korety krawędzi zębów. Zabieg tarnikowania zębów jest zabiegiem całkowicie bezbolesnym, ponieważ części zębów ponad dziąsłem nie są unerwione czuciowo. Do prawidłowego wykonania korekty zębów policzkowych konieczne jest użycie specjalistycznych narzędzi stomatologicznych dla koni. 

 

Częstszej uwagi wymagają konie starsze,

ze względu na postępujące różnice w przyleganiu do siebie zębów szczęki i żuchwy, a tym samym gorsze ich ścieranie. Regularna korekcja ważna jest również u koni z wadami zgryzu (zgryz karpiowaty lub szczupaczy) oraz u koni cierpiących na parodontozę, prowadzącej nawet do wypadania zębów.  U koni z wadami zgryzu zaleca się kontrole nawet co 6 miesięcy. 

 

 

Regularne badanie stomatologiczne powoduje większą wydajność przyjmowania paszy, jak i poprawę jezdności poprzez lepszą akceptację wędzidła.

  
Wróć do góry
Facebook